Nyheder

Ole Norlin 0

Vandtabet har stabiliseret sig på et forholdsvis 'normalt' niveau (ca. 40 liter over 3 uger), siden der blev lukket for centralvarmen til Blok-A (nr. 1 til 27).
Der er korrigeret for vandtab i forbindelse med udskiftning af målere !

Der er nu atter åbnet for centralvarmen til Blok-A, så vi må være forberedt på at vandtabet kan stige igen.

Vi henstiller derfor til beboerne i Blok-A om at være opmærksomme på eventuelle tegn på fugt, specielt i underetagen, og om at rapportere relevante observationer til bestyrelsen.

Det er muligt at låne udstyr til måling af temperatur...

Læs mere
Bestyrelsen 0

Fredag den 23. juni er det Sct. Hansaften og det betyder, at der som traditionen byder, vil være mulighed for at mødes, spise sammen og hygge med alle naboerne på bålpladsen.

Grillen tændes, så den er klar kl.18. I skal selv medbringe mad og drikkevarer og hjælpe med at hente borde og stole i Varmecentralen. Omkring kl. 20 tændes bålet og vi vil forsøge at afsynge midsommervisen.

Bestyrelsen

Lis og Lindy Søndergaard 0

I sidste uge fiskede jeg 2 plastiksække med haveaffald samt 1 sæk med blandet affald (bl.a. glasskår) ud af vores container. 

I dag har jeg måttet tage 4 plastiksække med haveaffald samt yderligere en sæk med blandet affald op af containeren. Affaldets karakter tyder på, at der er tale om den samme "synder".

Hvis containeren bliver kørt til tømning med sådant indhold, koster der grundejerforeningen en bøde, ligesom vi skal betale for evt. genopsamling og aflevering på en anden affaldsplads.

Det er derfor meget vigtigt, at alle respekterer, at der kun må fyldes...

Læs mere
Ole Norlin 0

En sort scooter er blevet stjålet ud for Keilstruplund nr. 69 natten til d. 25. maj (Kristi Himmelfartsdag), og tyveriet er anmeldt til Politiet.
Den blev sidst set om aftenen klokken 21, og blev konstateret væk næste dag klokken 10.
Dette er blot ment som en opfordring til beboerne om at være ekstra opmærksomme på mistænkelig adfærd i Keilstruplund.
 

Ole Norlin 0

Foreningens plæneklipper (til udlån) kan ikke starte.
Den forventes klar igen på onsdag.

Ole Norlin 0

Vi har igennem de sidste uger konstateret et usædvanligt stort og tilsyneladende stigende vandtab i centralvarmesystemet, som umiddelbart ikke kan forklares.
For bedre at kunne lokalisere problemet er der pt. lukket for centralvarmen til Blok-A.

/ ​Bestyrelsen
 

 

Lis og Lindy Søndergaard 0

Kære beboere

Tusind tak for en fremragende indsats på arbejdsdagen lørdag den 6. maj!

Begunstiget af det gode vejr mødte 35 beboere op. Alle fik en dejlig dag med hyggelig snak med naboerne, morgenkaffe med de berømte kanelsnegle fra nr. 41, lækker frokost og kager til kaffen. Og indimellem blev der arbejdet flittigt, så vi næsten nåede alle de opgaver, der var planlagt. Legehuset blev slebet og malet og fik renoveret indgangspartiet, skurets tag blev renset, sternbrædder blev malet, havebænke og -borde blev malet, petanquebanen sat i stand. Træer blev fældet/beskåret, fortove...

Læs mere