Nyheder

Ole Norlin

Kloakmesteren er nu klar til at påbegynde arbejdet med TV-inspektion og installation af rottespærre i Keilstruplund.

Det er aftalt med forsyningsselskabet (Novafos) at kloakmesteren samtidig skal inspicere og evt. reparere kloakbrøndenes banket (bund) - det gælder også huse, som evt. har sagt nej rottespærre og inspektion.
Udgiften til inspektion og evt. reparation af kloakbrønde betales af Novafos.

Kloakmesteren har modtaget tilbagemelding fra alle i blok E og har derfor planlagt at installere rottespærre i blok E, fredag den 13/10 kl. og lørdag den 14/10.

De...

Læs mere
Ole Norlin

Efteråret nærmer sig, og det bliver derfor muligt for beboerne at lægge grenaffald i bunke på:

  • Skråningen ved Bålpladsen
  • Skråningen ved Mølledamsvej

i uge 42, 43 og 44.

/ Bestyrelsen

Ole Norlin 0

Der blev i foråret omdelt et tilbud omkring rottespærre og tv-inspektion i Keilstruplund, som var udarbejdet af teknikudvalget og kloakmester Michael Hansen. Tilbuddet blev positivt modtaget, og der var 100% tilslutning til rottespærre og næsten 100% tilslutning til tv-inspektion. Det sidste, der nu mangler for at komme i gang med arbejdet, er at få:

  • En juridisk gældende aftale på plads mellem Kloakmester og den enkelte husstand. Teknikudvalget kan ikke kan indgå en sådan aftale.

  • Proceduren er at hver enkelt husstand skriver en e-mail til kloakmester, hvori der...

Læs mere
Ole Norlin 0

Vandtabet har stabiliseret sig på et forholdsvis 'normalt' niveau (ca. 40 liter over 3 uger), siden der blev lukket for centralvarmen til Blok-A (nr. 1 til 27).
Der er korrigeret for vandtab i forbindelse med udskiftning af målere !

Der er nu atter åbnet for centralvarmen til Blok-A, så vi må være forberedt på at vandtabet kan stige igen.

Vi henstiller derfor til beboerne i Blok-A om at være opmærksomme på eventuelle tegn på fugt, specielt i underetagen, og om at rapportere relevante observationer til bestyrelsen.

Det er muligt at låne udstyr til måling af temperatur...

Læs mere
Bestyrelsen 0

Fredag den 23. juni er det Sct. Hansaften og det betyder, at der som traditionen byder, vil være mulighed for at mødes, spise sammen og hygge med alle naboerne på bålpladsen.

Grillen tændes, så den er klar kl.18. I skal selv medbringe mad og drikkevarer og hjælpe med at hente borde og stole i Varmecentralen. Omkring kl. 20 tændes bålet og vi vil forsøge at afsynge midsommervisen.

Bestyrelsen

Lis og Lindy Søndergaard 0

I sidste uge fiskede jeg 2 plastiksække med haveaffald samt 1 sæk med blandet affald (bl.a. glasskår) ud af vores container. 

I dag har jeg måttet tage 4 plastiksække med haveaffald samt yderligere en sæk med blandet affald op af containeren. Affaldets karakter tyder på, at der er tale om den samme "synder".

Hvis containeren bliver kørt til tømning med sådant indhold, koster der grundejerforeningen en bøde, ligesom vi skal betale for evt. genopsamling og aflevering på en anden affaldsplads.

Det er derfor meget vigtigt, at alle respekterer, at der kun må fyldes...

Læs mere
Ole Norlin 0

En sort scooter er blevet stjålet ud for Keilstruplund nr. 69 natten til d. 25. maj (Kristi Himmelfartsdag), og tyveriet er anmeldt til Politiet.
Den blev sidst set om aftenen klokken 21, og blev konstateret væk næste dag klokken 10.
Dette er blot ment som en opfordring til beboerne om at være ekstra opmærksomme på mistænkelig adfærd i Keilstruplund.