Nyheder

Ole Norlin 0

Vi slår katten af tønden og kårer den flotteste udklædning.
Der bliver serveret fastelavnsboller, hotdog, varm kakao - og slikposer til børnene.

Sidste frist for tilmelding er mandag den 19. feb. 2017 til hus nr. 83.
Skriv en mail til (Christina) c_guldbrandt@hotmail.com med antal børn, voksne og husnummer.

Eller udfyld slippen på den printede invitation, der er kommet i postkassen.

VH

Hus nr 29 og 83

Ole Norlin 1

Der lukkes for det varme brugsvand torsdag d. 16 februar  i tidsrummet 8 - 13 grundet service i varmecentralen.

Der vil blive udført service på :

  • Vakuumaflufter
  • Trykholde anlæg (ekspansionsbeholder)
  • Klimastat (varmeregulering)

Derudover vil der blive renset varmtvandsbeholder og udsyret varmeveksler.

Ole Norlin 0

Hjemmesiden er nu blevet opdateret med et nyt menu punkt, ’Udlån’, til brug for udlån af inventar, redskaber m.m.
Under denne menu findes en beskrivelse af det nye booking system, samt relevant bruger dokumentation.
Der findes ligeledes links til booking systemet.

Der er samtidig foretaget en mindre opdatering af flere hjemmeside moduler, samt en opdatering af det bagved liggende system.

Hjemmesiden er også kommet op at køre på en hurtigere server.

 

Senere kommer en opdatering, specielt med henblik på brugere af tablets og smartphones.

Bestyrelsen 0

Vi er nødt til igen at minde om, at grundejerforeningen ikke har ansatte, der skal rydde op efter beboerne. Endnu et juletræ er nu henstillet ved containeren. Den ansvarlige bedes klippe det i stykker og smide op i containeren, der står en grensaks lige indenfor døren i skuret.

Desuden må vi henstille, at der ikke affyres mere nytårsfyrværkeri. Det er som bekendt ulovligt efter 1. januar.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Lis og Lindy Søndergaard 0

Husk at parkere 30 cm fra kantstenen når der kommer sne eller isslag.

Med venlig hilsen

Lindy

Bestyrelsen 0

Der står 2 juletræer ved containeren - bedes fjernet af rette vedkommende.

Desuden er affald fra nytårsskyderiet smidt op i traileren - bedes kørt væk af de, der har været så flinke at rydde op.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen 0

Det er åbenlyst, at der allerede nu begynder at flyde med afskudt fyrværkeri rundt omkring i Keilstruplund, pt. særlig udtalt ved varmecentralen og på legepladsen, men det bliver typisk endnu værre de næste par dage.

...

Læs mere